21 Kwietnia, 2018 r, imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
 
  ...więcej
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 
Ogłoszony został szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele położonych w obrębach geodezyjnych: Kleszczele (działki pod zabudowę mieszkaniową: 2778/6 i 2778/10), Dobrowoda (działki rolne z możliwością zabudowy mieszkaniowej: 815/7, 815/13). Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4, pok. nr 8.  ...więcej
INFORMACJA
 
  ...więcej
 
  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Kleszczel ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wartościowych przedsięwzięć w zakresie kultury wśród mieszkańców gminy w 2018 r.  ...więcej
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza na szkolenie
 
  ...więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2018 r.
 
  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Kleszczel ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wartościowych przedsięwzięć w zakresie kultury wśród mieszkańców gminy w 2018 r przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania zadań.  ...więcej
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.  ...więcej
Weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
 
Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, już dziś możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 414
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom