20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI»
Informacja o sposobie postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi

INFORMACJA 
O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BUDOWLANYMI  I ROZBIÓRKOWYMI.

 Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczele odpady budowlane powstałe w ramach prowadzonego remontu, czy budowy należy zagospodarowywać we własnym zakresie lub w oparciu o indywidualne zlecenia firmie uprawnionej do odbioru tego typu odpadów. Nie można ich wyrzucać do zwykłego pojemnika ponieważ nie są to odpady komunalne. 
 W tym celu należy zamawiać na własny koszt odpowiedniej wielkości kontener na powstały gruz i inne odpady z remontów, czy budowy.
 Odpadów tych nie należy wywozić i pozostawiać w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nielegalny wywóz gruzu jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny, zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń „grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych". Ponadto           art. 162 k. w. wspomina też o nielegalności i zagrożeniu grzywną składowania gruzu budowlanego w miejscach takich jak obszary leśne.
 


Kleszczele, dnia 16 maja 2018 r.

 BURMISTRZ
 mgr inż. Aleksander Sielicki
« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom