25 Czerwca, 2017 r, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version

REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KLESZCZELE
REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KLESZCZELE   ...więcej
2017-04-25 10:23:22


Możliwość elektronicznego przedkładania sprawozdawczości przez przedsiębiorców poprzez Cyfrowy Urząd
Możliwość elektronicznego przedkładania sprawozdawczości przez przedsiębiorców  poprzez Cyfrowy Urząd1. W linku do obowiązującego wzoru sprawozdania, prosimy wybrać opcję „Pobierz” co pozwoli na zapisanie dokumentu w formacie *.doc. i wy  ...więcej
2017-03-15 14:44:53


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r.                     o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688). Zgodnie               z zapisami nowej ustawy do czasu utworzenia przez ma  ...więcej
2017-03-15 14:44:31


BATERIE I AKUMULATORY
Przypomina się również, iż  ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.) nakłada szereg obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wobec marszałka województwa, którzy prowadzą działalność w zak  ...więcej
2017-03-15 14:43:34


OPAKOWANIA I OPŁATA PRODUKTOWA
Przypomina się również o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach z mocy ustawy z dnia   13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1863) oraz ustawy  z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach prz  ...więcej
2017-03-15 14:43:03


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672  ze zm.).Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata  za kor  ...więcej
2017-03-15 14:41:50


EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.    Burmistrz Kleszczel informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.   ...więcej
2017-01-03 23:43:57


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KLESZCZELE NA OKRES OD 01.01.2017 r. DO 30.06.2017 r.   ...więcej
2017-01-03 23:39:51


Informacja o osiągniętych przez gminę Kleszczele wymaganych poziomach recyklingu
Informacja o osiągniętych przez gminę Kleszczele wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeka  ...więcej
2014-02-10 13:38:07


Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kleszczele. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) w przetargu nieog  ...więcej
2014-02-10 12:33:41

Pokazano 1 - 10 z 16
następne

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom