oficjalny serwis samorządowy 22 Grudnia, 2014 r, imieniny: Franciszka, Bożena, Zenon
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
  × strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kleszczele
Wybory samorządowe 2014
—— URZĄD MIEJSKI ——
Dane adresowe
Kontakt-Mapa
Władze Gminy
Zarządzenia Burmistrza
Struktura organizacyjna
Kontrole
Jak załatwić sprawy w Urzędzie
System gospodarowania odpadami
KARTA DUŻEJ RODZINY
—— RADA MIEJSKA ——
Rada Miejska
Uchwały Rady
Apele i stanowiska Rady
——— O GMINIE ———
O gminie
Gmina w liczbach
Sołectwa
Fundusz sołecki
Służba Zdrowia
Zabytki
Monastery
Historia
Kalendarium historycze
Instytucje
Ochotnicza Straż Pożarna
—— AKTUALNOŚCI ——
Ogłoszenia, Informacje
Wydarzenia
Biuletyn Informacyjny
Sprzedaż nieruchomości
Przetargi
Informacje o środowisku
Informacje dla rolników
WYDARZENIA SPORTOWE
WIADOMOŚCI SPORTOWE
—— INWESTYCJE ——
Inwestycje
Przebudowa ulic
——— TURYSTYKA ———
WARTO ZOBACZYĆ .....
Basen kąpielowy
ZBIORNIK WODNY REPCZYCE
zbiornik
AMETYSTOWA KOMNATA
KOMNATA AMETYSTOWA
WYSTAWA RZEŹBY
WYSTAWA RZEŹBY
WYSTAWA MALARSTWA
WYSTAWA MALARSTWA
Noclegi
Gastronomia
Pasieka TOMA
Ekologiczna Żywność
Rozkład jazdy - komunikacja publiczna
—— ORGANIZACJE ——— —— POZARZĄDOWE ——
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
—— GALERIA ZDJĘĆ ——
GALERIA ZDJĘĆ
Zdjęcia historyczne
Zdjęcia historyczne
Dawna szkoła
Dawna szkoła
— ZESPOŁY WOKALNE —
"FANTAZJA"
SOLISTKA SYLWIA KAMIŃSKA
SOLISTA WILTALIS SOCHA
——— JEDNOSTKI ——— —— ORGANIZACYJNE ——
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KLESZCZELACH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach
Zespół Szkół w Kleszczelach
Przedszkole                     w Kleszczelach
Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach
——— STRATEGIE ——— ———— PLANY ————
Strategia Rozwoju Gminy Kleszczele
Program usuwania azbestu i wyrobów zaiwerających azbest na lata 2008-2032
Plan Gospodarki Odpadami
Program Ochrony Środowiska
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2018
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Miejski w Kleszczelach
tel. +48 85 681-80-04
kleszczeleum@fr.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«System gospodarowania odpadami»
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH NA OKRES OD 01.07.2014 DO 31.12.2014

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH

 I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
NA TERENIE GMINY KLESZCZELE

NA OKRES OD 01.07.2014 DO 31.12.2014

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

17

25

18

17

24

22

 

Selektywne odpady komunalne (kolor żółty, niebieski, zielony)worki

17

25

18

17

24

22

 

Selektywne odpady komunalne (worek szary na popiół)

------

18

17

24

22

 

Selektywne odpady komunalne (worek brązowy na odpady zielone)

17

25

18

17

 ------

 

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

(Zużyte opony nie są objęte odbiorem)

Miejscowości: Kuraszewo, Policzna, Biała Straż, Dobrowoda, Repczyce, Dasze,

Gruzka, Piotrowszczyzna, Żuki, Pogreby

10 październik

 

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne.

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczne

(Zużyte opony nie są objęte odbiorem)

Miejscowości: Kleszczele, Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany, Zaleszany Rowy

13 październik

 

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne.
Pojemniki w dniu odbioru odpadów należy wystawić do godziny 6.00 rano.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH

I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY KLESZCZELE

NA OKRES OD 01.07.2014 r. DO 31.12.2014r.

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

2 i 16

6 i 20

3 i 17

2 i 15

5 i 19

3 i 17

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA TWORZYWA SZTUCZNE, METALE

I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE)

2 i 17

6 i 25

3 i 18

1 i 17

5 i 24

3 i 22

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA PAPIER I TEKTURĘ)

8 i 17

5 i 25

2 i 18

7 i 17

4 i 24

2 i 22

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE)

9 i 30

13 i 27

10 i 24

15 i 29

10 i 26

10 i 24

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne

(Zużyte opony nie są objęte odbiorem)

------------

13

----------

 

Informacja o osiągniętych przez gminę Kleszczele wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez gminę Kleszczele wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) określa poziomy w poszczególnych latach następująco:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło*

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

* poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych

 W 2012 r. gmina Kleszczele osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 20,8%.

 Gminy są zobowiązane również do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) określa poziomy w poszczególnych latach następująco:

Rok

2012 r.

16 lipca 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych

w 1995 r. (%)

 

 

75

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

45

 

 

45

 

 

40

 

 

40

 

 

35

 

 W 2012 r. gmina Kleszczele osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji w wysokości 21%.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Kleszczele.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) w przetargu nieograniczonym wybrana została firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 tel./fax 85 682 23 57

e-mail:sekretariat@puk-hajnowka.pl

Umowa została podpisana na okres 2 lat i obejmuje odbiór, transport, zbieranie, odzysk, w tym recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Kleszczele.

Zmieszane odpady komunalne, odpady segregowane oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone transportowane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Kleszczelowskiej 35. Instalacja ta została wskazana w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 jako instalacja zastępcza dla powiatu hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego. W zakładzie tym odpady są sortowane i następnie przekazywane do recyklingu.

23/12/2013 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 r.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH

I SELEKTYWNYCH

DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
NA TERENIE GMINY KLESZCZELE NA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 r.

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

23

19

19

17

23

18

 

Selektywne odpady komunalne (kolor żółty, niebieski, zielony)worki

23

19

19

17

23

18

 

Selektywne odpady komunalne (worek szary na popiół)

23

19

19

17

23

---

 

Selektywne odpady komunalne (worek brązowy na odpady zielone)

---

 23

 18

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejscowości: Kuraszewo, Policzna, Biała Straż, Dobrowoda, Repczyce, Dasze,

Gruzka, Piotrowszczyzna, Żuki, Pogreby

7 kwietnia

 

 

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejscowości: Kleszczele, Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany, Zaleszany

Rowy

8 kwietnia HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY KLESZCZELE NA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 30.06.2014r.

Rodzaj odpadu

Miesiące

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

8 i 23

5 i 19

5 i 19

2 i 17

7 i 23

4 i 18

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE)

13 i 23

13 i 19

10 i 19

2 i 17

6 i 23

3 i 18

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA PAPIER I TEKTURĘ)

2 i 23

6 i 19

4 i 19

1 i 17

7 i 23

11 i 25

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE)

15 i 30

4 i 26

12 i 24

9 i 24

12 i 27

8 i 20

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

----

8

---- 

POBIERZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 


 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
13/11/2013 Opłaty za odpady komunalne - II rata

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
 
   Niniejszym informuję, że II ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do
15 grudnia 2013 r.
za miesiące: październik, listopad, grudzień w wysokości:
- przy selektywnej zbiórce odpadów: 6,50 zł x ilość osób zamieszkałych x 3 miesiące;
- przy zmieszanej zbiórce odpadów: 13,00 zł x ilość osób zamieszkałych x 3 miesiące;

      Opłaty należy dokonywać w:
-   kasie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,
-   na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
             49 8071 0006 0018 8290 2000 0130  lub u sołtysów.
Kolejne terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
do 15 marca 2014 r. za miesiące styczeń, luty, marzec;
do 15 czerwca 2014 r. za miesiące kwiecień, maj, czerwiec.

    W razie niewpłacenia należności we wskazanych terminach zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

                                                 Burmistrz Kleszczel
                                                    /-/ mgr inż. Irena Niegierewicz
10/03/2013 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzętu wielkogabarytowego

 Burmistrz Kleszczel informuje, że w dniach 05 i 06 listopada 2013 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. pralki, lodówki, telewizory, itp.) oraz sprzętu wielkogabarytowego (np. meble, fotele, tapczany).

 Zużyty sprzęt należy w wyznaczonych dniach wystawiać przed swoją posesją.

 Mieszkańcy ul. Akacjowej zużyty sprzęt powinni zgromadzić przy starym śmietniku, natomiast mieszkańcy ul. Stacja Kolejowa – przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

  Harmonogram zbiórki przedstawia się następująco:

 

 Podział miejscowości

05 LISTOPAD 2013 R.

- Kuraszewo

- Policzna,

- Biała Straż,

- Dobrowoda,

- Repczyce,

- Dasze,

- Gruzka,

- Piotrowszczyzna,

- Żuki,

- Pogreby.

06 LISTOPAD 2013 R.

- Kleszczele, w tym:

* osiedle przy ul. Akacjowej,

* osiedle przy ul. Stacja Kolejowa,

- Suchowolce,

- Saki,

- Toporki,

- Zaleszany,

- Zaleszany Rowy.

 

 Burmistrz Kleszczel

  /-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

27/08/2013 OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
 
OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

         Niniejszym informuję, że pierwszą ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do 15 września 2013 r. za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień w wysokości:
- przy selektywnej zbiórce odpadów: 6,50 zł x ilość osób zamieszkałych x 3 miesiące;
- przy zmieszanej zbiórce odpadów: 13,00 zł x ilość osób zamieszkałych x 3 miesiące;

      Opłaty należy dokonywać w:
-   kasie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,
-   na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach 49 8071 0006 0018 8290 2000 0130
-   lub u sołtysów.

Kolejne terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
do 15 grudnia 2013 r. za miesiące październik, listopad, grudzień;
do 15 marca 2014 r. za miesiące styczeń, luty, marzec;
do 15 czerwca 2014 r. za miesiące kwiecień, maj, czerwiec.

W razie niewpłacenia należności we wskazanych terminach zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.
Kleszczele, dnia 27 sierpnia 2013 r.

                                             Burmistrz Kleszczel
   
                                          /-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

 
Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Jak za darmo pozbyć się
 zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek, przeterminowanych leków czy starych opon??


Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – “PSZOK”, znajdują się przy:

 – ul. Stacja Kolejowa 8 - ZUŻYTE OPONY punkt otwarty w PONIEDZIAŁEK od godz. 8:00 do 10:00

– ul.1 Maja 10 (za Agronomówką) - ZUŻYTE BATERIE,  AKUMULATORY, ŚWIETLÓWKI ORAZ PRZETERMINOWANE LEKI punkt otwarty OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU od 7:30 do 15:30


PUK Hajnówka, ul. Łowcza 4, 17 – 200 Hajnówka,
tel./fax (0-85) 68-22-357
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl


sposób segregacji odpadów

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW - POBIERZHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY KLESZCZELE

NA OKRES OD 01.07.2013 r. DO 31.12.2013r.

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Dzień

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

15

16

16

15

19

13

Selektywne odpady komunalne (kolor: żółty, niebieski, zielony) - worki

15

16

16

15

19

13

Selektywne odpady komunalne (worek szary na popiół)

-

16

15

19

13

Selektywne odpady komunalne (worek brązowy na odpady zielone)

15

16

16

15

-HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH
I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY KLESZCZELE
(Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Akacjowej w Kleszczelach oraz
Wspólnoty Mieszkaniowe 8A, 8B i 8C przy ul. St. Kolejowa w Kleszczelach)

 

 

NA OKRES OD 01.07.2013 r. DO 31.12.2013r.

Rodzaj odpadu

Miesiące

 Lipiec   

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Dzień

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

15 i 29

16 i 29

16 i 30

15 i 29

19 i 29

13 i 31

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE)

16 i 30

13 i 27

10 i 24

8 i 29

13 i 26

10 i 18

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA PAPIER I TEKTURĘ)

10 i 26

14 i 28

10 i 26

9 i 28

14 i 28

9 i 27

Selektywne odpady komunalne (POJEMNIKI NA SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE)

17 i 31

6 i 21

3 i 18

2 i 16

5 i 20

3 i 18

 

Informacja dla mieszkańców o systemie gospodarowania odpadami

    Informacja dla mieszkańców Gminy Kleszczele

    Od 1 lipca 2013 roku gmina zobowiązana będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Opłaty pobierane będą od wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Kleszczele. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminę szereg nowych obowiązków, w związku z czym cały dotychczasowy system gospodarki komunalnej gmin musi zostać gruntownie przebudowany. Nowe rozwiązania wzbudzają kontrowersję mieszkańców, a także stwarzają duże trudności samorządom, jednak gminy nie mają wyboru i muszą dostosować się do założeń ustawy. 

Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostały w uchwałach Rady Miejskiej w Kleszczelach.

    Uchwałą Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 697), została przyjęta metoda oraz ustalono stawkę opłaty. Stawka opłaty od jednej osoby wyznaczona w drodze uchwały jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy. Przy czym każdy, kto będzie selekcjonować odpady będzie to robił nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.
Selektywna zbiórka odpadów:
6,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.
Nieselektywna zbiórka odpadów:
13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.
   
Na terenie Gminy Kleszczele opracowany system selektywnej zbiórki odpadów daje mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej możliwość segregacji u źródła tj. na posesji, przy wykorzystaniu worków. Gmina zapewni właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczonej przez właściciela. Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do segregacji dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości firma, która wygra przetarg.

    Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości została określona w uchwale Nr XVII/127/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1755):
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – 1 raz na miesiąc,
b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny –1 raz na miesiąc,
c) odpady ulegające biodegradacji – 4 razy w roku ( kwiecień, maj, wrzesień, listopad ),
d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – minimum 2 razy w roku (jeden termin na wiosnę, drugi termin na jesień).
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – 2 razy w miesiącu,
b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1.plastik, metal, papier, szkło oraz odpady wielomateriałowe – 2 razy w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji – 2 razy w roku w okresach wegetacyjnych (kwiecień i listopad),
d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – minimum 2 razy w roku (jeden termin na wiosnę, drugi termin na jesień).
   
Odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami; właściciel zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady.

    Uchwała Nr XVI/114/2012 w sprawie terminu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 699) określa, że zadeklarowaną bądź nałożoną decyzją opłatę należy uiszczać przelewem na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. Opłatę uiszcza się raz na kwartał, w terminie do dnia 15 -go miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego, począwszy od 1 lipca 2013 r.

    Do dnia 31 marca 2013 r. właściciel nieruchomości miał obowiązek złożenia deklaracji. Wzór deklaracji został określony w uchwale Nr XVI/113/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 698). W deklaracji należało wykazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym wystąpiła zmiana.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  
 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości określa uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczele (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1753 i 1754). Określa też rodzaj pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Właściciele mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w odpowiednim sanitarnym (w miarę potrzeb stosować dezynfekcję), porządkowym i technicznym.

    W nowym systemie odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych będą odbierane przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu ogłoszonego przez gminę Kleszczele. Od 1 lipca 2013r. właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). Gmina w zamian za uiszczoną opłatę zapewni właścicielom objętym systemem odbiór wszystkich zgromadzonych odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie.

 DEKLARACJA DO POBRANIA:

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Informacji udziela
 
Referat Inwestycji i Środowiska
Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4 pok. nr 9;
telefon: 085 6818004 wew. 17

 
— TŁUMACZ STRONĘ — TRANSLATE THIS PAGE
TRANSLATE THIS PAGE
PROGNOZA POGODY DLA PODLASIA - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Kleszczele-miasto krolewskie
Europejski Tydzien Sportu
poradnik wyjazdy
sprzedaż nieruchomości
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADOW
Usuwanie azbestu
e-katalog
————————
RAZEM DO PRACY
————————
oferta inwetycyjna
————————
WODOCIĄGI PODLASKIE
— FILIŻANKA SMAKÓW —
Filiżanka smaków
Karczma u Walentego
—— WAŻNE STRONY ——
rzecznik praw obywatelkich
Rzecznik Praw Dziecka
MRR
Elektr. Dziennik Urzędowy
DZIENNIK USTAW RP
MONITOR POLSKI
wrota podlasia
puw
Starostwo Powiatowe Hajnówka
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
LGD Puszcza Białowieska
CWPBIALOWIEZA
EUROREGION PB
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW
Zastrzeganie dokumentów
zielonalinia.gov.pl
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej Hajnówka
INNE STRONY INTERNETOWE
Wybory samorządowe 2010

SONDA
zobacz wyniki

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA
 

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom