Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy

31.08.2021

Szanowni mieszkańcy Kleszczel,

 Na podstawie Zarządzenia  Nr 192/2021 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Stacja Kolejowa w Kleszczelach na odcinku drogi wojewódzkiej nr 693 od ul. Kolejowej w kierunku Siemiatycz do ul. Akacjowej oraz na odcinku drogi krajowej nr 66 od ul. Kolejowej do granic administracyjnych miasta Kleszczele w kierunku wsi Czeremcha.

zapraszam mieszkańców miasta Kleszczele

do składania propozycji dotyczących zmiany nazwy ulicy Stacja Kolejowa w Kleszczelach:

  • na odcinku drogi wojewódzkiej nr 693 od ul. Kolejowej w kierunku Siemiatycz do ul. Akacjowej oraz
  • na odcinku drogi krajowej nr 66 od ul. Kolejowej do granic administracyjnych miasta Kleszczele w kierunku wsi Czeremcha.

Zmiana nazwy tych dwóch odcinków ulicy Stacja Kolejowa jest spowodowana koniecznością uregulowania istniejącego stanu, który niestety nie zapewnia unikalności związanej z numerami porządkowymi i czytelnej identyfikacji w terenie w powiązaniu z adresami sąsiednimi, i wynika z obowiązku dostosowania się do wymagań, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem obszar miasta Kleszczele i odbywać się będą w okresie od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r. Propozycję nowych nazw ulic mogą zgłosić mieszkańcy stale zamieszkali na terenie miasta Kleszczele, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1 do wymienionego na wstępie Zarządzenia.

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach (pokój nr 6). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od 1 września 2021 r. do 14 września 2021 r.:

1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne” lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach (pokój nr 6);

2) lub mailowo na adres kleszczele@wrotapodlasia.pl w formie zeskanowanego wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Informacja o prawidłowo zgłoszonych propozycjach nowych nazw ulic zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w terminie do 20 września 2021 r.

Głosowanie w sprawie wskazania nazw ulic odbędzie się podczas zebrania mieszkańców miasta Kleszczele zwołanego przez Burmistrza Kleszczel w terminie do 30 września 2021 r.

Wyniki konsultacji ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach i na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia głosowania oraz przedstawione na sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.

Kleszczele, 31 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Załączniki do treści

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.