Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

O G Ł O S Z E N I E

04.11.2021

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 listopada 2021 r. odbędą się obrady XX sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytej w dniu 30 września 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kleszczel w okresie między sesjami.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Kleszczele w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2021 r.
 7. Ustalenie stawek podatku na 2022 r.
  1. przedstawienie propozycji stawek podatku,
  2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie projektów stawek podatku na 2022 r.,
  3. ustalenie stawki podatku rolnego,
  4. ustalenie stawki podatku leśnego,
  5. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  6. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa zobowiązań podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla Gminy Dubicze Cerkiewne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Stacja Kolejowa w miejscowości Kleszczele na odcinku drogi wojewódzkiej nr 693 od ul. Kolejowej w kierunku Siemiatycz do ul. Akacjowej oraz na odcinku drogi krajowej nr 66 od ul. Kolejowej do granic administracyjnych miasta Kleszczele w kierunku wsi Czeremcha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r.:
 1. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce,
 2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19.

 

Kleszczele, dnia 3 listopada 2021 r.                

         Przewodniczący Rady

 

                    /-/mgr Aleksy Roszczenko

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.