Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 14

Program - Czyste Powietrze

23.06.2020

Dnia 15.05.2020r. weszła w życie nowa wersja Programu Czyste Powietrze. Nowa odsłona programu niesie za sobą wiele zmian mających na celu m.in. uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie, jak też skrócenie terminu jego rozpatrzenia z 90 do 30 dni.

 W porównaniu do poprzedniej wersji programu zmianie ulagła intensywność dofinansowania, okres kwalifkowalności kosztów, maksymalna kwota dotacji oraz liczba możliwych korekt wniosku.

Kluczową zmianą jest rezygnacja z VII progów dochodowych i wprowadzenie podziału Beneficjentów na dwie grupy tj. podstawowym poziomie dofinansowania oraz o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Nową odsłonę programu docenią Beneficjenci zainteresowani dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program Czyste Powietrze po zmianach zakłada połączenie z Programem "Mój Prąd", dzięki temu składając jeden wniosek będzie można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca oraz zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej może wynieść maksymalnie 5 tysięcy złotych, a moc elektryczna instalacji powinna wynosić od 2kW do 10kW.

Poniżej przedstawiam aktualne informacje dotyczące zasad obowiązujących w nowej odsłonie Programu Czyste Powietrze.

więcej

INFORMACJA

09.06.2020

Dyrektor Przedszkola w Kleszczelach informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. placówka wznawia działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz zabawy dydaktyczne. Przy uwzględnieniu wytycznych GIS i MZ w placówce będzie funkcjonował jeden oddział liczący maksymalną ilość dzieci-18. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać dzieci, których rodzice nie maja możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola
w Kleszczelach
                                                                                            Krystyna Jakubowska

więcej

Obrazek dla news_337

I N F O R M A C J A

15.05.2020

Kleszczele, dnia  13  maja 2020 r.

Dnia 8 kwietnia 2020 roku Gmina Kleszczele podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania/Poddziałania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Inwestycja będzie polegała na zakupie oraz montażu trzech instalacji fotowoltaicznych.

więcej

Powiat realizuje projekt MARA

13.05.2020

Mając na względzie rozwój mobilności oraz innowacyjności, Powiat Hajnowski jest partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areasProjekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.

W 2019 r. wspólnie z parterem – Politechniką Białostocką przeprowadziliśmy badania społeczne, włączające do projektu mieszkańców, turystów, branżę turystyczną i transportową. Na przełomie września i października 2019 r. przeprowadzono badania ankietowe  oraz dwa warsztaty fokusowe – w październiku i listopadzie 2019 r., podczas których wspólnie z uczestnikami szukaliśmy odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć mobilność w regionie. Uczestnicy ocenili dostępność komunikacyjną w regionie, wskazali źródła problemów oraz ich potencjalne rozwiązania. Podczas dyskusji padło wiele ważnych postulatów mających na uwadze poprawę istniejących modeli mobilności oraz propozycji nowych rozwiązań.

więcej

Obrazek dla news_371

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.