Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 23

INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

12.04.2019

INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.     Burmistrz Kleszczel informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania w przepisach odrębnych.

     W związku z powyższym działając na podstawie art. 9u wskazanej na wstępie ustawy na terenie miasta Kleszczele będą przeprowadzane kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kleszczele, a także dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych za okres ostatnich 3 lat. Podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kleszczele jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce, ul. Łowcza 4.

     Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości uchylający się od obowiązków nałożonych ustawą podlega karze grzywny.


Kleszczele, dnia 16 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz 
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

więcej

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.