Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Burmistrz Kleszczel informuje, że można, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny,  składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pokój nr 3. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta przyznawana jest:

- dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole (do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego) lub studiują (do końca roku akademickiego,

- osobom niepełnosprawnym na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności,

- rodzicom – dożywotnio.

KDR wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty wydawany jest płatny duplikat. 

Składając wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, a w szczególności:

w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci 

małżonka rodzica – dokument tożsamości oraz akt małżeństwa;

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dowód tożsamości;

w przypadku dzieci powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument tożsamości oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –  oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne z terenu całej Polski. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.plLista będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie KDR.pdf

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.