Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

LUTY 2016

  • Stowarzyszenie Pocztówka, czyli jesienna ofensywa kulturalna w Podlaskiem
  • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ RADY SOŁECKIE PRZY WSPÓŁPRACY MOKSIR

Stowarzyszenie Pocztówka, czyli jesienna ofensywa kulturalna w Podlaskiem

Zaczynają od "Hamleta" w Bielskim Domu Kultury, a potem ma być tylko ciekawiej. Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”, twórcy popularnego festiwalu teatralnego Wertep, jest w trakcie realizacji kilku projektów skierowanych do społeczności Podlaskiego. Są to działania zarówno edukacyjne, artystyczne, jak i kulturalne, mające na celu przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu międzykulturowości, tolerancji, teatru, historii sztuki.

 

Pierwszy z nich to „Czas dla sztuki – interdyscyplinarne warsztaty art. edukacji dla młodzieży i seniorów”. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych w kwietniu. Po wakacyjnej przerwie młodzież, jak i seniorzy z Hajnówki, Kleszczel i Dubicz Cerkiewnych ponownie mogą wziąć udział w cyklu interaktywnych warsztatów teatralnych łączących różne formy ekspresji artystycznej. Projekt trwa do końca grudnia.

 

Kolejnym działaniem jest projekt edukacji międzykulturowej „Nie ma obcych w środowisku szkolnym – lekcje tolerancji”. Jest on skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z Kleszczel, Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych i Orli. Realizowany jest w formie teatralno-muzycznych warsztatów wykorzystujących zróżnicowane metody pracy: pogadanka, prezentacja, drama i aktywizacja bezpośrednia; oraz prezentacji spektaklu teatralnego i pokazów multimedialnych, które w nowoczesnej formie przybliżą młodym uczestnikom najważniejsze informacje o rożnych kulturach. Projekt ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, nieporozumieniom i konfliktom na tle międzykulturowym w środowisku szkolnym. Jest lekcją tolerancji, wzmacniania empatii wśród dzieci oraz ukazuje wielokulturowości i bogactwa Podlasia jako wartości same w sobie. Zajęcia odbywają się do końca listopada.

Równolegle prowadzone są warsztaty teatralne i prezentacje spektakli w ramach projektu „Las Kultury – oferta artystyczna w Puszczy Białowieskiej”. Jest to działanie skierowane do społeczności Podlasia, w szczególności do młodzieży i animatorów kultury. Projekt zasadza się na prostym pomyśle wędrowania po wschodniej części Polski – Podlasiu i prezentowaniu spektakli mieszkańcom małych miejscowości.

 

Spektakle będą realizowane w: Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Policznej i Orli.

 

Artyści zaprezentują w wybranej miejscowości jeden spektakl, spotkają się z publicznością oraz poprowadzą praktyczne warsztaty teatralne dla młodzieży i instruktorów.

 

W tym roku Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” świętuje 10-lecie idei festiwalowych prezentacji teatralnych. Z tej okazji w ramach realizacji projektu “WERTEP INSPIRUJE. ART. JESIEŃ - X lat idei prezentacji teatralnych” mieszkańcy Hajnówki będą mogli obejrzeć spektakle, koncert oraz wziąć udział w debacie nt. spektakli i roli wydarzeń artystycznych w promocji miast i gmin.

 

Projekt realizowany jest ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura Dostępna Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ RADY SOŁECKIE PRZY WSPÓŁPRACY MOKSIR

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ RADY SOŁECKIE PRZY WSPÓŁPRACY MOKSIR.

  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, w imieniu rad sołeckich w Daszach, Dobrowodzie, Sakach i Toporkach informuje, iż wymienione rady uczestniczyły w konkursie ogłoszonym przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja i otrzymały mikrodotacje na realizację zgłoszonych projektów. Celem projektów jest ożywienie życia wsi, aktywizowanie mieszkańców do kultywowania własnych tradycji i obrzędów, stworzenie własnego produktu lokalnego, który byłby turystycznie atrakcyjny.

 Sołectwo Dasze   Rewitalizacja miejsca kulturowo-historycznego we wsi Dasze

 Projekt zakłada odrestaurowanie przydrożnego zespołu krzyży w centrum wsi, remont ogrodzenia wokół krzyży oraz zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie roślin wieloletnich, ustawienie dwóch ławek, tablicy informacyjnej o historii wsi.

Całkowity koszt projektu 7 549,00 zł, mikrodotacja 6 469,00 zł.

 

  Sołectwo Dobrowoda Korowaj

Obrzęd weselny, który zachował się w Dobrowodzie. Mieszkańcy wsi uważają, że powinien stać się produktem lokalnym wsi. W ramach projektu odbędą się warsztaty nauki przyśpiewek „korowajowych”, wykonywania kwiatów bibułkowych do dekoracji korowaja oraz pokaz pieczenia korowaja, w których wezmą udział dzieci, młodzież, dorośli.

Całkowity koszt projektu 6503,00 zł, mikrodotacja 5 369,00 zł.

 

 Sołectwo Saki Busłowa/bociania łapa

W ramach projektu odbędzie się zbiorowe pieczenie busłowej/bocianiej łapy czyli postnych bułeczek uformowanych na kształt bocianiej łapy, w którym wezmą udział mieszkańcy wsi. Jest to dawna tradycja powitania wiosny.

Całkowity koszt projektu 4 375,00 zł, mikrodotacja 4 284,00 zł

 

 Sołectwo Toporki Perepilica

Projekt będzie polegał na odtworzeniu zwyczaju zakończenia żniw w postaci robionej niegdyś perepilicy poprzedzony warsztatami nauki (przypomnienia) charakterystycznych temu zwyczajowi przyśpiewek. W projekcie będą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Toporek.

Całkowity koszt projektu 5 108,00 zł, mikrodotacja 4 319,00 zł

 

Wymienione projekty wchodzą w tzw. projekt sieciowy, który nosi tytuł ETNOGRAFICZY SZLAK ROWEROWY GMINY KLESZCZELE. Wymienione wsie będą przystankami na szlaku. Projekt sieciowy zakłada nagranie filmu z realizacji projektów, opracowanie znaków graficznych wyróżniających poszczególne przystanki, logo projektu scalające całe przedsięwzięcie, ustawienie tablic informacyjnych na szlaku, założenie strony www, interaktywnej mapy szlaku ze szczegółowymi informacjami o przystankach, wydanie ulotek promujących szlak.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia 23 868,00 zł, mikrodotacja 20 441,00 zł

Termin realizacji projektów marzec – wrzesień 2016 r.

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.