Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

Rekrutacja do Przedszkola w Kleszczelach

Zasady rekrutacji do Przedszkola w Kleszczelach 
na rok szkolny 2020/2021

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola składają, do dyrektora placówki, deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, które należy złożyć w terminie od 10 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, składają wniosek o przyjęcie do przedszkola .

Druki wniosku/deklaracji można pobrać w Przedszkolu w Kleszczelach. Wnioski wypełnione
i podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wraz załącznikami należy złożyć
w Przedszkolu w Kleszczelach.

Kryteria przyjęć

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kleszczele.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

1) dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania
przedszkolnego – 9 pkt.;

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 6 pkt.;

3) dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 6 godzin dziennie - 4 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 4 pkt.;

5) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia w/w kryteriów, są:

1) pkt 1 i 3 jest oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2) pkt 2 jest odpowiednio kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny;

3) pkt 4 i 5 jest oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej lub odpowiednie zaświadczenie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 10 lutego 2020 r.

do 12 marca 2020 r.

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 lutego 2020 r.

do 12 marca 2020 r.

od 3 czerwca 2020 r.

do 10 czerwca 2020 r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 marca 2020 r.

do 19 marca 2020 r.

 

od 12 czerwca 2020 r.
 do 16 czerwca 2020 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 20 marca 2020 r.

 

do 17 czerwca 2020 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca 2020 r.

 do 30 marca 2020 r.

od 17 czerwca 2020 r.

 do 22 czerwca 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 31 marca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
 • uchwała  Nr XVI/139/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2017 r. w  sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kleszczele dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 • zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola w Kleszczelach i Szkoły Podstawowej w Kleszczelach.

 

 Kleszczele, 30 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.