Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU.

23.03.2019

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych określa poziomy w poszczególnych latach następująco: 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło*

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

* poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych

 

W 2017 r. gmina Kleszczele osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 29,56 %.

Gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2017 r. poziom ten przez gminę Kleszczele został w 100% osiągnięty.

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r. 

2020 r.

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

Gminy są zobowiązane również do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dla gminy Kleszczele w 2017 r. poziom ten wyniósł 0,083 %. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określa poziomy w poszczególnych latach następująco:

 

Rok

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.- do dnia 16 lipca

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

 

45

 

40

 

40

 

35

 

Wymagane prawem poziomy zostały w 2017 r. przez gminę Kleszczele osiągnięte.

 

Kleszczele, dnia 16 maja 2018 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki 

 Informacja o osiagnietych poziomach odzysku i recyklingu w 2017 roku.pdf

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.