Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

30.01.2020

Zasady przyjęć do I klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

na rok szkolny 2020/2021

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Druki wniosków/zgłoszeń można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach. Wnioski wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Kryteria przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 15 marca 2020 r.

Kandydaci dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kleszczelach.

 

Kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy I szkoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt.;

2) rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu szkoły - 5pkt.;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierający rodziców w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych – 2 pkt.;

4) deklaracja rodzica o uczestnictwie kandydata w dodatkowym nauczaniu języka białoruskiego - 3 pkt.

 

Spełnienie kryterium zawartego w pkt 4 potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w  posiadaniu szkoły.

Spełnienie kryteriów zawartych w pkt 2, 3 i 4 potwierdza rodzic składając odpowiednio oświadczenie o miejscu zatrudnienia w miejscowości należącej do obwodu szkoły, oświadczenie o miejscu zamieszkiwania krewnych kandydata, deklarację zgłoszenia dziecka na naukę języka białoruskiego.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 lutego 2020 r.

do 10 marca 2020 r.

 

od 3 czerwca 2020 r.

do 10 czerwca 2020 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2020 r.

do 16 marca 2020 r.

 

od 12 czerwca 2020 r.
 do 15 czerwca 2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18 marca 2020 r.

 

do 17 czerwca 2020 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 marca 2020 r.

 do 30 marca 2020 r.

od 17 czerwca 2020 r.

 do 22 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31 marca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
  • uchwała  Nr XVI/139/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2017 r. w  sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kleszczele dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
  • zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola w Kleszczelach i Szkoły Podstawowej w Kleszczelach.

 

Kleszczele, dnia 30 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.