Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja o naborze  kandydatów na rachmistrzów terenowych

BURMISTRZ KLESZCZEL

Gminny Komisarz Spisowy

            Na podstawie  art.20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku ( Dz.U poz. 17280 podaje do publicznej  wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów  terenowych  do  przeprowadzenia spisu rolnego  na terenie Gminy Kleszczele .

Powszechny Spis Rolny  2020 odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada  2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2.   zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  3.  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4.  posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5.  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego ;
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe ;
  4. Informacja dotycząca RODO .
 8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu  Miejskiego  w Kleszczelach.
  Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul.  1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
 9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Koordynator Gminny Eugeniusz Szatyłowicz, tel. 85 6818004 w. 22

Burmistrz Kleszczel

Aleksander Sielicki

 

Dokumenty do pobrania:

oswiadczenie przetwarzanie danych

klauzula informacyjna

kwestionariusz zgłoszeniowy

oświadczenie o niekaralności

procedura naboru

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.