Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

09.10.2020

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.”.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy.

Sposób przeprowadzenia konsultacji został określony w zarządzeniu Nr 117/2020 Burmistrza Kleszczel z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na Formularzu.

Wypełnione Formularze należy składać w terminie od 9 października 2020 r. do 23 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 (pokój nr 6), przesłać drogą listową na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Projekt rocznego programu współpracy oraz Formularz zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele.

 

 

Kleszczele, dnia 9 października 2020 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.