Logo Gmina Kleszczele-Perła Podlasia Urząd Gminy

News

Ogłoszenie o zmianie trybu pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

18.10.2020

Ogłoszenie o zmianie trybu pracy

Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

W związku z ustanowieniem powiatu hajnowskiego obszarem w czerwonej strefie od 19 października 2020 r. do odwołania czerwonej strefy Urząd Miejski w Kleszczelach wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

Kontakt osobisty w Urzędzie będzie możliwy wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki i tylko po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę z pracownikiem prowadzącym sprawę. O przybyciu na umówioną godzinę należy powiadomić pracownika sekretariatu za pomocą dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku.

Załatwianie spraw urzędowych możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną, przesyłką pocztową. Dokumenty papierowe można składać do urny przy wejściu do budynku (konieczne powiadomienie pracownika sekretariatu dzwonkiem przy drzwiach wejściowych). Potwierdzenia przyjęcia dokumentów nie są wydawane.

Dane kontaktowe do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach:

Punkt dostępowy do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach jest dostępny po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z członkami Gminnego Biura Spisowego - Eugeniusz Szatyłowicz, tel.: 85 6818004 w. 22, Magda Raczkiewicz, tel.856818004  w. 18.

Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu, utrzymywać co najmniej 1,5 m dystans od innych osób,  mieć własny długopis.

Pracowników urzędu mających kontakt z interesantami obowiązuje również zasłanianie ust i nosa oraz utrzymanie dystansu.

Kleszczele, 16 października 2020 r.

BURMISTRZ

/-/mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Ogłoszenie z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.Zaleca się kontakt z Urzędem Miejskim w Kleszczelach przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że tej zasady nie stosuje się w stosunku do:

‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;

‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;

‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Ponadto interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:

1) zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;

2) dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu.

Pracownik ma prawo odmowy obsługi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do obowiązków określonych powyżej.

Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków określonych powyżej i informować o tych zdarzeniach bezpośrednich przełożonych.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie  oraz przed wejściem do Urzędu powiadamianie pracownika sekretariatu Urzędu za pomocą dzwonka przy drzwiach wejściowych.

Korespondencję kierowaną do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach można pozostawić w przeznaczonej do tego urnie umieszczonej przy wejściu w korytarzu urzędu.

Wszelkie informacje będą nadal udzielane głównie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane korespondencyjnie. 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele,

tel. 85 6818004,  e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /2005074/skrytka.

Kleszczele, dnia 10.08.2020r.

BURMISTRZ

 /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Burmistrz zaprasza

mgr inż. Aleksander Sielicki 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Kleszczel przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4
17 - 250 Kleszczele
tel.: 85 6818004
fax: 85 6818004 wew.29
e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.